Katastr nemovitostí nahlížení

Nahlížet lze bezplatně a bez registrace.

Katastr je veřejná listina, tzn. že je přístupný každému jak k nahlédnutí, tak k pořízení výpisů, opisů nebo náčrtů pro vlastní potřebu.

On-line aplikace umožňuje zdarma nahlížet do katastru prostřednictvím internetu. Takto můžete získat vybrané informace o vlastnictví parcel, budov, bytů a nebytových prostor. Aplikace umožňuje rovněž přístup k informacím o stavu řízení, tzn. v jaké fázi se schvalování nachází a jaká řízení byla v určitou dobu přijata pro účely zápisu práv oprávněných subjektů nebo pro potvrzování geometrických plánů.

 
Kam dál? Pronájem bytů, Nahlížení do katastru nemovitostí, Katastrální mapy, Katastr nemovitostí, Katastrální úřad, Katastr nemovitostí - nahlížení,